-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

MPGK Krosno Sp. z o.o. 

Dane podstawowe

- dane teleadresowe

Godziny urzędowania

Organizacja przedsiębiorstwa

Kasa

Struktura organizacyjna

Sprawozdania finansowe

Budżet

rejestry, archiwa

Oferty inwestycyjne

koncesja na wytwarzanie ciepła

Regulamin świadczenia usług publicznych

koncesja na dystrybucję ciepła

Regulamin przetargów obowiązujący w Holdingu

Cenniki usług internetowych

Teleinformatyka

Cennik ZUO

Regulamin usług świadczonych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w

oświadczenia majątkowe

Cenniki RIPOK w Krośnie i ZUO 2019r.

Liczba odwiedzin: 68781
 
Realizacja: Ideo